Põhja-Pärnumaa vald kui rohepöörde suunanäitaja

Enefit Green soovib Põhja-Pärnumaa valla ja elanikega koostöös rajada Vändrasse tuulepargi, mis tooks kasu kogukonnale ja rohelist elektrit Eesti tarbijatele.

Miks Vändra?


Tuuleolud

Soodsad tuuleolud elektri tootmiseks

Elektrivõrk

Piirkonnas on olemas vajalikud põhivõrguga liitumisvõimalused

Puuduvad piirangud

Puuduvad loodus- ja riigikaitsepiirangud

Hõre asustus

Piisavalt kaugel elamutest

Mida võidavad Põhja-Pärnumaa valla elanikud?

  • Otsetoetused tuulikute naabrusse jäävatele majapidamistele
  • Toetus kohaliku omavalitsuse eelarvesse
  • Otseliini rajamise võimalus loob konkurentsieelise suurema elektritarbimisega ettevõtluse edendamisel
  • Põhja-Pärnumaa vald kui rohepöörde suunanäitaja ja ettevõtliku valla kuvand

Miks tuuleenergia?

Eesti on oluliselt suurendamas süsinikuvaba ja keskkonnahoidliku elektri tootmist ja lõpetab põlevkivist energia tootmise. Tuuleenergia on kõige soodsam ja Eesti jaoks kõige kättesaadavam viis suures mahus rohelist elektrit toota.

Eesti on võtnud eesmärgi toota 2030. aastal sama palju taastuvelektrit kui siin tarbitakse. See tähendab, et taastuvatest allikatest toodetakse ca 9,5 TWh elektrit. Selleks hakkab lähiaastatel Eestisse lisanduma nii tuule- kui ka päikeseparke.